[Ubuntu-zh] Ubuntu 9.04 Alpha 3+的新变化

Colin Hong hyd0215在gmail.com
星期四 一月 22 12:06:18 GMT 2009


ÄÜÉÏ64λµÄϵͳµÄ»°¾ÍÉÏ64λµÄ¡£
±È32λϵͳÐÔÄÜÇ¿ºÜ¶à


2009/1/22 Daniel <lida_mail在163.com>

> ÎÒÓõÄʱºò£¬¸Ð¾õÊó±êÓеãÆ®£¨Ïà¶ÔÓÚWindowsÀ´Ëµ£©¡£
> ´òËã½ÓÏÂÈ¥°Ñ¹«Ë¾µÄ±¾±¾»»³Éubuntu£¬Ñé֤Ͽ´¿´¡£
>
>
> ÏÖÔÚÊÇÖ±½Ó×°ÉÏ£¬1024¡Á768µÄ·Ö±æÂÊ¡£µ«ÊÇÏÔ¿¨Çý¶¯Ã»ÓÐ×°¹ý£¬²»ÖªµÀÊÇ·ñÓÐÇý¶¯¿ÉÒÔ¼ÓËÙÏÔ¿¨¡£Ìý˵Linux¶ÔÏÔ¿¨µÄÖ§³Ö²»ÏñwindowsÄÇôºÃ¡£²»ÖªµÀÏÖÔÚÊDz»ÊÇ»¹ÊÇÕâ¸öÑù×Ó£¿
>
> ------------------
> Sincerely yours,
>
> Daniel Li
> 2009-01-22
>
> ======= 2009-01-22 16:07:31 written in your letter£º=======
>
> >2009/1/22 Daniel <lida_mail在163.com>
> >
> >> ÔõôÑùµÄÅäÖÃËãºÃ£¬ÎÒµÄÊÇ1.8G£¬ 512MBÄÚ´æµÄ±¾±¾¡£
> >> ATIµÄÏÔ¿¨£¬ÏÔ¿¨ÄÚ´æ¶àÉÙ²»Ì«Çå³þ£¬Ã»¹Ø×¢¡£
> >> ×ܵĿ´À´»¹Ëã¿ÉÒÔÁË¡£
> >>
> >> ÄѵÀҪװÆäËûµÄx»òÕßeduµÄ°æ±¾Âð£¿
> >
> >
> >ÕâÖÖÅäÖÃÓÃÆðÀ´Ó¦¸Ãû¶à´óÎÊÌâµÄ¡£½ÏÀϵĻú×Ó£¬±ÈÈç˵PII¼¶CPU£¬SDÄڴ棬ֻÓÐÁ½Èý°ÙMÄÇÖÖ£¬ÅÜÆðUbuntu¾Í³ÔÁ¦ÁË¡£
> >
> >>
> >>
> >> ------------------
> >> Sincerely yours,
> >>
> >> Daniel Li
> >> 2009-01-22
> >>
> >> ======= 2009-01-22 15:46:15 written in your letter£º=======
> >>
> >> >2009/1/22 Daniel <lida_mail在163.com>
> >> >
> >> >> ¸Ð¾õ8.10µÄUIËٶȲ»ÈçWindowsµÄÀ´µÄ·´Ó¦¿ì£¬Õâ¸ö²»ÖªµÀÊÇΪʲô£¬¿ÉÓа취ÌáËÙ£¿
> >> >> »òÕßÊÇҪװͼÐÎÇý¶¯£¿£¿£¿£¿
> >> >
> >> >
> >> >ÔÚͬÑù²îÒ»µãµÄ»ú×ÓÉÏ£¬ÎҸоõ×°UbuntuÒª±È×°XPÒªÀ´µÃÂýЩ£¬¿ÉÄÜÕæÈçÆäËûÅóÓÑ˵µÄÄÇÑù£¬Ubuntu»¹ÊÇҪװÔÚºÃÒ»µãµÄ»ú×ÓÉϲÅÐС£
> >> >
> >> >
> >> >>
> >> >>
> >> >> ------------------
> >> >> Sincerely yours,
> >> >>
> >> >> Daniel Li
> >> >> 2009-01-22
> >> >>
> >> >> ======= 2009-01-22 15:06:33 written in your letter£º=======
> >> >>
> >> >> >2009/1/22 ʯ¿µÖ¾ <shikangzhi在gmail.com>
> >> >> >
> >> >> >> ²»´í£¡ºÜʵÓõĸĽø£¡
> >> >> >>
> >> >> >
> >> >> >ÎÒÏÖÔÚ»¹ÊÇ8.04ÄØ£¬¾Íµ£ÐÄËÙ¶ÈÔ½À´Ô½Âýѽ¡£ÎÒ¾õµÃ×Ô¼ºµçÄÔ»¹Ðеģ¬µ«ÓÃÆð8.10À´£¬ÀÏÊǾõµÃ³ÌÐòÆô¶¯Ö®ÀàµÄ£¬ÔËÐÐÆðÀ´ÒªÂýһЩ¡£
> >> >> >
> >> >> >ÎÒÏ£ÍûUbuntuÔ½×öÔ½Çá¿ì¡£
> >> >> >
> >> >> >>
> >> >> >> 2009/1/22 wyatt <wwq0327在gmail.com>
> >> >> >>
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>> wyatt ͨ¹ý Google ÔĶÁÆ÷·¢Ë͸øÄúµÄÄÚÈÝ£º
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>> Ubuntu 9.04 Alpha 3+µÄб仯<
> >> >>
> >>
> http://item.feedsky.com/%7Efeedsky/ldcn/%7E5934207/163761905/4062641/1/item.html
> >> >> >
> >> >> >>>  ÓÚ 09-1-21 ͨ¹ý Linux×ÀÃæÖÐÎÄÍø <http://linuxdesktop.cn> ×÷ÕߣºTualatriX
> >> >> >>>
> >> >> >>> Ubuntu 9.10 Alpha 3ÒѾ­·¢²¼ºÃ¼¸Ì죬¹ÀÇÒ½«ÏÖÔÚµÄ״̬³ÆΪAlpha 3+°É¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> Ubuntu 9.04½«×°ÔØKernel 2.6.28£¨»ò¸üУ©ºÍGNOME 2.26×ÀÃæ»·¾³¡£ÈÃÎÒÃÇÏÈÀ´¿´¿´ÏÖÔÚÓÐʲô²»Í¬°É¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÎÒ½«Ó²ÅÌÉÏÁô×ŵÄÒ»¸öUbuntu 8.10Éý¼¶ÖÁÁËUbuntu 9.04£¬ÔÚ¸üÐÂÁËÒ»´ó¶Ñ°üºó£¬·¢ÏÖÄÚºËÒѾ­Éý¼¶µ½Kernel
> >> >> >>> 2.6.28.4£¬×ÀÃæ»·¾³ÒѾ­GNOME 2.25.4+ÁË£¨²»ÉÙ×é¼þÒѾ­¸üÐÂÖÁ2.25.5£©¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÔÚÊÔÓÃÁËÆäÖÐһЩÈí¼þ³£ÓÃÈí¼þºó£¬»ù±¾ÉÏÀ´½²Ubuntu 9.04 Alpha
> >> >> >>> 3»¹ÊÇÓë8.10ûʲô´ó²»Í¬¡£µ«ÊÇ»¹ÊÇÓÐЩ×é¼þµÄ±ä»¯ÈÃÎÒÏ൱ϲ»¶¡£¾ÙÀýÈçÏ£º
> >> >> >>>
> >> >> >>> *GNOME Terminal*
> >> >> >>>
> >> >> >>> GNOME TermainlÔö¼ÓÁËÓйØÖն˷ֱæÂʵÄÉèÖã¬Í¨¹ýÕâ¸ö£¬Äã¿ÉÒԷdz£·½±ãµØÉèÖÿØÖÆ̨µÄ¿í¶È¡£Èç³£ÓõÄ80¡Á24¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> [image: screenshot-tualatrixtualatrix-laptop]
> >> >> >>>
> >> >> >>> Èç¹ûÄãµÄÖÕ¶ËÕýÔÚÔËÐÐһЩÃüÁ¶øÄ㲻СÐĵãÁ˹رա­¡­²»ÓÃ׿±£¬ÏÖÔÚÖն˻ᵯ³ö¾¯¸æ´°¿ÚÀ²£¡
> >> >> >>>
> >> >> >>> Õâµã¸Ä½øÏ൱ºÃ£¬Ôø¾­ÎÒÓÐÏ൱¶à´ÎÊÖÎó½«ÕýÔÚÖ´ÐеÄÈÎÎñ¸ø¹Ø±Õ¹ý¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> [image: screenshot-untitled-window]
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÁíÍ⣬¾ÍÊÇеÄÉùÒôÊ×Ñ¡Ïî¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> Õâ¸ö¶Ô»°¿ò¼¯³ÉÁËËùÓÐÓйØÉùÒôµÄÉèÖ㬰üÀ¨ÒôЧ¡¢ÊäÈëºÍÊä³ö¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> [image: screenshot-sound-preferences]
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÕâЩѡÏîһĿÁËÈ»£¬ÔÚApplication±êÇ©£¬»¹¿ÉÒÔ¿´µ½¿ØÖƵ±Ç°ÕýÔÚʹÓÃÉùÒôÉ豸µÄÓ¦ÓóÌÐò¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> [image: screenshot-sound-preferences-1]
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÎÒ³£³£Ð´Ò»Ð©GTK+µÄС³ÌÐò£¬Ubuntu 9.04 Alpha 3×°ÔصÄ×îа汾µÄGlade½«¸ü·½±ãµØ°ïÖú¿ª·¢Õß¿ª·¢GtkÈí¼þ¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÔÚ×îеÄGladeµ±ÖУ¬¿ÉÒÔ·½±ãµØ¶ÔÊý¾ÝÄ£ÐͽøÐвÙ×÷ºÍ¶¨ÒåÁË£¨»¹ÓÐAction£©£¡
> >> >> >>>
> >> >> >>> Çë¿´×ó²àµÄͼ±êºÍÓÒ²àºÍWidgets¡¢Objects¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> [image: screenshot-unsaved-2]
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÔÚ¹¤³ÌÊ×Ñ¡ÏîÖУ¬»¹ÄÜÑ¡ÔñʹÓõÄÎļþ¸ñʽ£¬GtkBuilderºÍLibglade¶¼ÔÚÖ§³ÖÖ®ÄÚ¡£
> >> >> >>>
> >> >> >>> [image: screenshot-unsaved-1-preferences]
> >> >> >>>
> >> >> >>> ÉÏÊö¸Ä±ä¶ÔÎÒÀ´ËµÊÇÏ൱°ôµÄ¡£ÒòΪUbuntu 9.04»¹ÔÚÔçÆÚ²âÊ԰棬ËùÒÔÏàÐŽñºó»¹ÊÇ»áÓв»Éٸı䡣
> >> >> >>>
> >> >> >>> ±¾ÎĽö´Ó×Ô¼ºµÄ½Ç¶ÈÀ´¿´Ubuntu 9.04 Alpha£¬Èç¹û´ó¼ÒÒ²ÓÐÓÃÕâ¸ö²âÊÔ°æ²¢ÓÐʲôз¢ÏֵĻ°£¬»¶Ó­½»Á÷£¡
> >> >> >>>
> >> >> >>> <
> >> >>
> http://feed.feedsky.com/%7Ecpm/c/ldcn/cecdb1ef528f14fda1ecdb14dd9ba89c>
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>> ¿É´Ó´Ë´¦Íê³ÉµÄ²Ù×÷£º
> >> >> >>>
> >> >> >>>    - ʹÓà *Google ÔĶÁÆ÷*¶©ÔÄLinux×ÀÃæÖÐÎÄÍø<
> >> >>
> >>
> http://www.google.com/reader/view/feed%2Fhttp%3A%2F%2Ffeed.feedsky.com%2Fldcn?source=email
> >> >> >
> >> >> >>>    - ¿ªÊ¼Ê¹Óà Google ÔĶÁÆ÷ <http://www.google.com/reader/?source=email
> >> >> >£¬ÇáËɵØÓë*
> >> >> >>>    Äúϲ°®µÄËùÓÐÍøÕ¾*±£³Öͬ²½¸üÐÂ
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>> --
> >> >> >>> ubuntu-zh mailing list
> >> >> >>> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> >> >>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >> >>>
> >> >> >>>
> >> >> >>
> >> >> >>
> >> >> >> --
> >> >> >> qingshi163
> >> >> >>
> >> >> >> --
> >> >> >> ubuntu-zh mailing list
> >> >> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> >> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >> >>
> >> >> >>
> >> >> >--
> >> >> >ubuntu-zh mailing list
> >> >> >ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> >> >https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >>
> >> >> = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
> >> >>
> >> >>
> >> >> --
> >> >> ubuntu-zh mailing list
> >> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >>
> >>
> >> = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
> >>
> >>
> >>
> >--
> >ubuntu-zh mailing list
> >ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
> = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20090122/a9d7f6c4/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list