[Ubuntu-zh] 中文网站故障的一点消息

Xie, Shaohu shaohu.xie在gmail.com
星期一 十二月 21 02:55:41 GMT 2009


gmailÔÚÓ²¼þÉϵÄͶÈëºÍÂÛ̳ÔÚÓ²¼þÉϵÄͶÈëÊDz»Ò»ÑùµÄ£¬Îȶ¨ÐÔµ±È»Ò²²»Ò»Ñù¡£

2009/12/19 jef chen <www1863在gmail.com>

> ¿´À´»¹ÊÇÓʼþÎȶ¨¡£¡£¡£¡£
>
> 2009/12/19 weiyan sun <atan19a在gmail.com>:
> > ²»ºÃÒâ˼Ŷ¡£¡£¡£¸Õ´ò¿ªÓÊÏä»Ø¸´µÄ~
> > ÔçÉÏÎÒ¿´µÄʱºòºÃÏñ»¹Ã»Óй«¸æ£º£©
> > SORRY
> >
> >
> > 2009/12/19 Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>
> >>
> >> Äú»Ø¸´Õâ¸öÓʼþµÄʱºòÓÖ¿´Ö÷Ò³ÁËÂð£¿Ò»Ò¶ÒѾ­×öÉϹ«¸æÁË~~
> >>
> >> 2009/12/19 weiyan sun <atan19a在gmail.com>:
> >> >
> >> >
> ºÇºÇ¡£Õâ¸ö¶«Î÷²»ÊÇÓôó¼Ò˵µÄ¡£¡£Äã·þÎñÆ÷Ó²¼þÓÐÎÊÌâÓ¦¸ÃÔÚתÏòÉÏ×÷ÏÂÌøת¸öÒ³Ãæ½âÊÍÏ°¡¡£¡£¡£¾ÍÄÇôһֱÎÞ·¨·ÃÎÊ¡£µ±È»ÎÒ²»ÊÇÄÇÖÖΨ¿ÖÌìϲ»ÂÛµÄÈËŶ¡£ºÇºÇ¡£
> >> >
> >> >
> >> > 2009/12/19 Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>
> >> >>
> >> >> Ò»Ò¶×òÌìÔÚ IRC ÉÏ˵¹ÊÕÏÊÇ·þÎñÆ÷Ó²¼þÒýÆðµÄ£¬ÓòÃûºÍ IP Ä¿Ç°¶¼Ã»Óб»·â¡£ËµÊÇ·þÎñÆ÷ÎÞ·¨Æô¶¯£¬¿ÉÄÜ FTP
> ÉϵÄÊý¾ÝÎÞ·¨ÍêÈ«±£×¡£¬ÂÛ̳ºÍ
> >> >> Wiki Óб¸·Ý£¬FTP Ì«´óËùÒÔûÓУ¬¿ÉÄÜÔÚÏÂÖָܻ´¡£Ò»Ò¶»¹Ëµ¡°¿Ï¶¨²»ÊÇÖÚËùÖÜÖªµÄÔ­Òò¡±£¬ËùÒÔ½¨Òé´ó¼Ò¾¡Á¿±ðÒéÂÛÕâЩԭÒòÁË£¬Èç¹û
> >> >> ubuntu.com ±»xxÁ˾Ͳ»ºÃÁË...
> >> >>
> >> >> Aron Xu
> >> >> --
> >> >> ubuntu-zh mailing list
> >> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > ubuntu-zh mailing list
> >> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >> >
> >> >
> >> --
> >> ubuntu-zh mailing list
> >> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
>
>
>
> --
> Gtalk: www1863在gmail.com
> MSN: www1863在live.com
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>-- 
Xie Shaohu, Beijing - China
msn: shaohu.xie在hotmail.com
skype: shaohu.xie
blog: http://xieshaohu.spaces.live.com/
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20091221/bdad8d32/attachment.htm 


关于邮件列表 ubuntu-zh 的更多信息