[Ubuntu-zh] 能这样合并文件吗?

石康志 shikangzhi在gmail.com
星期日 六月 15 08:29:44 BST 2008


ºÜ´óµÄÎļþÄØ£¬±ÈÈç1G£¬ÓÐÊÔ¹ýÂð£¿

2008/6/15 Q.H.Yang <yghustc在mail.ustc.edu.cn>:

> mvÔÚͬÎļþϵͳÏÂÒ²ÊÇÉÁһϰÉ
> On Sun, 15 Jun 2008 14:00:00 +0800
> "ʯ¿µÖ¾" <shikangzhi在gmail.com> ׫дÓÚ:
>
> > ÎÒûÊÔ¹ýmvµÄ´óÎļþËٶȣ¬²»¹ýÈç¹ûÊÇͨ¹ýcopy+removeʵÏֵĻ°£¬ÎҲ²»»á¿ìÁË£¬µ«windows
> > xpÔÚͬ·ÖÇøÏÂÓ¦¸ÃÊÇͨ¹ýË÷Òý²Ù×÷µÄ£¬Ëٶȷdz£¿ì£¬¾ÍÊÇÉÁһϡ£Èç¹û·ÖÇø²»Í¬ËٶȾÍÕý³£ÁË¡£
> >
> > 2008/6/15 ÂíÀû <richard.ma.19850509在gmail.com>:
> >
> > > ×òÌìÎÒ¶ÁÁËmvµÄÔ´Â룬ÆäʵmvʵÏÖ¾ÝÎÒ¹Û²ìÊÇͨ¹ýcopy+removeµÄ·½Ê½ÊµÏֵģ¬²¢²»ÊÇÏñÎÒÏÈÇ°ÈÏΪµÄͨ¹ýË÷Òý²Ù×÷ʵÏÖµÄ
> > >
> > > --
> > > ÂíÀû
> > > richard.ma
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > qingshi163
>
> --
> Qianhui Yang @USTC
> HeFei AnHui China
>
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>-- 
qingshi163
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20080615/ce6ae46a/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list