[ubuntu-za] Fwd: Sorry for the mixup with your name

Benico van der Westhuizen benicovdw at gmail.com
Fri Mar 16 20:41:09 UTC 2018


Hi Piet

Die beste raad is dan om jou home folder te rename en 'n nuwe een te skep:

1) Skep 'n password vir "root" sodat ons as admin kan werk
om dit te doen log eers as jouself in met jou username en passwd
en gebruik dan sudo om vir root 'n password te skep

druk Ctl-Alt F1
(kom ons speel jou username is piet en jou passwd is psst)
dan gee jy vir "root" 'n password so:
sudo passwd root
(enter your user passwd)
psst
(enter new password for root)
adminpsst
(re enter password)
adminpsst

2) OK nou log jy uit as piet en log in as root
logout
of
Cntrl-D

nou log jy in as root
login = root
password - adminpsst


3) OK - nou move ons jou home folder na dieselfde naam met _old agteraaan:
(al jou goed sal nog daar wees en jy kan dit net oor Copy na die nuwe
folder toe)

cd /home/           # change folder to home
mv ./piet/ ./piet_old   # rename piet to piet_old

mkdir ./piet     # create folder piet
cd ./piet/       # change directory into piet
cp /etc/skel/.profile .       # copy die generic startup profile na
piet se home folder
cp /etc/skel/.bashrc .      # copy die generic bash run command na
piet se home folder
chown -R piet.piet /home/piet/  # change die ownership van alles in
/home/piet/ om aan piet te behoort (permissions)

Cntrl-D   # log out want ons is nou klaar

Cntrl-Alt F7  # gaan na die grpahical login prompt
login as piet
(jy sal al jou settings / preferences van voor af moet opstel
en al jou ou documente is nou in /home/piet_old/

hoop dit help
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-za/attachments/20180316/0e4e0865/attachment.html>


More information about the ubuntu-za mailing list