Ubuntu-VN Nhãn dán CD cho Ubuntu 11.10

Vu Do Quynh vu.do.quynh at auf.org
Fri Oct 14 09:55:50 UTC 2011


Chào cả nhà,

Tôi đã chế một CD sticker cho phiên bản Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot.

Có thể tải để in hoặc chế lại từ trang:

http://wiki.hanoilug.org/others:art:stickers

Chúc mạnh khỏe.
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/
More information about the Ubuntu-VN mailing list