Ubuntu-VN Về: Wiki Error

Le Kien Truc afterlastangel at gmail.com
Sat Oct 30 14:07:24 BST 2010


Vào 18:30 Ngày 30 tháng 10 năm 2010, Đặng Đức Giang <
ducgiang_8888 at yahoo.com.vn> đã viết:

> @Yang Ha Nguyen:Không phải đâu anh ah! Mà dạo này winki nó bị lỗi ah! Chả
> biết đã sửa chưa nữa!
>
> Cái này lỗi của Server do cấu hình server rồi. Mình đã chọn giải pháp tình
thế là disable các plugin không phù hợp với server. Bây giờ đã chạy lại rồi
đấy.

-- 
OpenPGP key: D1495710
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20101030/a8329ed0/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list