Ubuntu-VN [HanoiLUG] FOSS Cafe

Phan Trọng Khanh khanhpt at ubuntu-vn.org
Fri Oct 22 16:54:26 BST 2010


Ngày 22/10/2010 16:08, Lilly Nguyen viết:
> Gửi email để nhắc lại các bạn: ngày mai sẽ tổ chức buổi HanoiLUG 
> Social Happy Hour, cùng với Ubuntu Social.
>
> Chi tiết:
> 7PM, Cafe Nam Đồng, Hồ Đắc Di
>
> http://goo.gl/maps/DxNo
>
> Buổi HanoiLUG Social Happy Hour sẽ tổ chức mổi HAI tuần không phải 
> hàng tuần.
Hay quá. Nghe vẻ sẽ đông vui đây. Tôi sẽ cố gắng đến vào lúc 7PM nhưng 
không chắc chắn vì có thể sẽ về Hưng Yên.
Chiều ngày mai (23/10/2010), Ubuntu-VN vẫn diễn ra buổi gặp mặt như bình 
thường (ít ra là tôi sẽ ở đó) nhằm giải quyết một số việc của Ubuntu-VN như:
- Tổng hợp các lỗi hay gặp trên Ubuntu 10.10 (diễn đàn)
- Việc báo cáo của LocoTeam
- Thực hiện đĩa Ubuntu-vi 10.10
Các thành viên ubuntu-vn có thể đến buổi chiều rồi đi ăn uống (hoặc hoạt 
động gì khác) sau đó đến Hồ Đắc Di cafe.

-- 
Phan Trọng Khanh
https://launchpad.net/~khanhpt
More information about the Ubuntu-VN mailing list