Ubuntu-VN [HanoiLUG] FOSS Cafe

Yang Ha Nguyen cmpitg at gmail.com
Fri Oct 22 09:46:39 BST 2010


On Fri, Oct 22, 2010 at 03:44:48PM +0700, Truong Anh. Tuan wrote:
>
>Quay lại "Vi":
>
>Mỏi tay quá ;)
>
>Btw, anh có hẹn không tham dự được rồi.
>
>Kind regards,
>Tuan
>

Bác lại trêu em rồi :-(.  Tiếc quá, hẹn bác khó ghê, hôm SFD bác cũng
không đi được.

Regards,
-- 
Yang Nguyen
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Life is a hack
More information about the Ubuntu-VN mailing list