Ubuntu-VN Về việc báo cáo thông tin về tình hình LoCo

Yang Ha Nguyen cmpitg at gmail.com
Tue Oct 19 10:57:03 BST 2010


On Tue, Oct 19, 2010 at 04:50:14PM +0700, Cua Dừa wrote:
>Chào mọi người,
>
>Như mọi người đã biết, sau khi được trở thành approved LoCo hồi tháng
>4 vừa qua, chúng ta được yêu cầu là báo cáo lại tình hình vào tháng 7
>để xét duyệt thêm. Tuy nhiên chúng ta đã không thực hiện điều này, và
>cũng rất nhiều lần họp khác đều không có tóm tắt để báo cáo tình hình
>hoạt động của LoCo. Điều này là không tốt và chắc chắn nếu lần sau
>reapprove thì chúng ta sẽ trượt :)
> Về mặt hoạt động thì chúng ta không có vấn đề gì, nhưng điểm thiếu là
>không có ghi chép lại hoạt động, do vậy tôi thấy chúng ta cần chọn ra
>người giữ chức vụ này. Yêu cầu không có gì nhiều, chỉ là ghi chép lại
>nội dung các cuộc gặp mặt/họp, có thể là online hay offline, biết đọc
>tiếng Anh thì càng tốt, không biết có ai đứng ra nhận làm không? :)
>-- 
>Ubuntu-VN mailing list
>Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
>Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn

Chào mọi người,

Có thể có một vài người cùng làm được không anh?  Nếu không có mặt được
hết các hoạt động thì sau mỗi hoạt động cũng cần có một người nào đó
tham dự hoạt động tổng kết lại một chút.  Mặc dù tham gia Ubuntu-VN và
các hoạt động của Ubuntu-VN chưa lâu và chưa được thường xuyên lắm nhưng
em vẫn xin xung phong làm thư ký tại Hà Nội :-).

Best regards,
-- 
Yang Nguyen
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Life is a hack
More information about the Ubuntu-VN mailing list