Ubuntu-VN [HanoiLUG] FOSS Thái Nguyên

Nguyen Vu Hung (VNC) vuhung at vinicorp.com.vn
Mon Nov 22 05:52:19 GMT 2010


On 2010/11/22 9:24, Nguyễn Hữu Thành wrote:
> Vào 09:10 Ngày 22 tháng 11 năm 2010, Nghĩa Lê Trung 
> <letrungnghia.foss at gmail.com <mailto:letrungnghia.foss at gmail.com>> đã 
> viết:
>
>   Anh Thành nói đúng. Qui trình sẽ thuận nếu như các thày tham gia
>   nhiệt tình. Tôi có tìm hiểu việc này qua Bắc và các bạn sinh viên
>   thì được biết rằng các thày sau ngày 20/11 thì đi Phú Thọ công
>   tác. Hôm trước tôi cũng trao đổi với Bắc rằng nếu có sự đồng thuận
>   của các thày và nhà trường thì sẽ tốt hơn.
>   Tuy nhiên, theo nguyên tắc con gà - quả trứng, thì tiến hành lần
>   đầu tiên một sự kiện như vậy, theo cá nhân tôi, vẫn là con đường
>   đi đúng. Không biết chừng bây giờ thuyết phục các thày sẽ còn dễ
>   hơn chăng???
>   Khi một xã hội không ai muốn đi trước một bước, dù không thể hoàn
>   hảo, vì "chiếc bánh xèo đầu tiên thường hỏng" (thành ngữ của người
>   Nga) thì sẽ không có gì xảy ra cả.
>   Điều quan trọng là đừng để sự kiện đó là sự kiện cuối cùng về FOSS
>   ở đó thì sẽ còn có nhiều cơ hội.
>   nghialt
>
>
> Quên không đưa nốt ý cuối cùng vào thư:
> Tuy nhiên cuộc gặp hôm qua không phải là vô ích, ít nhất nó cũng lay 
> động mặt hồ, cho ta hi vọng ngày "nổi sóng".
> "Đi mãi thì thành đường", lần đầu đi vào SV, lần sau ta sẽ đi vào cái 
> nhà điều hành to vật vã ấy.
> Nhìn cái nhà điều hành của khoa CNTT, là chỉ có các thầy trong ấy 
> thôi, chúng tôi tự hỏi làm sao dùng hết? (ảnh kèm theo) :-)
> http://4.bp.blogspot.com/_e1j2gjyaF1c/TOjuClJ1OnI/AAAAAAAAHq8/oYk2v4QC-5I/s1600/_MG_6250mdf.JPG
>
Anh Thành,

Em ghi nhận sai lầm của mình về việc chọn đề tài (không thích hợp với 
sinh viên)

Vài điểm tự phản tỉnh và nhận xét.

1. Cần confirm trước với Bắc: Người nghe là ai?
2. Về phía tổ chức: Cần hướng dẫn đường đi và có program chi tiết hơn
3. Ubuntu-vn thích hợp hơn trong sự kiện này vì họ có nhiều sinh viên 
trẻ tuổi
4. Nên tập hợp vào giấy những câu hỏi và trả lời một loại
5. Xét mặt bằng của DH Thái Nguyên, cần tiến hành install fest -> vui hơn.
6. Với lực lượng 5000 SV trong 5 khóa (chỉ riêng khoa CNTT) -> tiềm năng 
rất lớn.

Có vẻ ít bạn SV sở hữu laptop -> có thể dùng phòng máy của trường + liveCD?

Em đề nghị tháng 12 HanoiLug phối với với Ubuntu, thuê hẳn một chuyến xe 
lên Thái Nguyên + Hồ Núi Cốc.
-> Khanh thấy thế nào?

-- 
**********************************************************************

Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp)

Addr: 3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608

Nguyen Vu Hung (CTO)

Email: vuhung at vinicorp.com.vn Mobile: (+84)-167-252-5834

***********************************************************************


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20101122/1ad5713a/attachment.htm 
-------------- next part --------------
_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/


More information about the Ubuntu-VN mailing list