Ubuntu-VN [Bỏ phiếu]Giữ hay gửi trả đĩa CD Ubuntu

Phero Thành Luân thanvu at gmail.com
Tue Jun 29 14:51:08 BST 2010


Thôi các bạn ah, dù canonical không hỗ trợ tiền chúng ta thì anh em có thể
đóng góp vào mà. 300$ cứ chia bình quân các thành viên ra đóng vào là được
mà!

2010/6/29 Vu Do Quynh <vu.do.quynh at auf.org>

> Le 28/06/2010 16:06, Cua Dừa a écrit :
> >  Chào mọi người, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn với những đĩa CD mà
> > Shipit đã gửi, đó là gửi trả lại, hoặc là để Canonical trả thuế (262$
> > + khoảng 40$ tiền lưu kho). Chúng ta cần cân nhắc là 300$ là một số
> > tiền khá lớn, nếu tự ghi sẽ có thể ghi 3000 đĩa CD. Cuộc bỏ phiếu này
> > sẽ diễn ra tới 12h trưa ngày 29-6, sau đó sẽ trả lời cho shipit.
>
> Nếu Canonical đã đồng ý hỗ trợ tiền thuế hải quan thì đương nhiên là
> phải giữ và nhận các CD.
>
> --
> M. VU DO Quynh
> AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
> Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
> Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
> Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
> http://www.vn.refer.org/vietnam/
>
>
> --
> Ubuntu-VN mailing list
> Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20100629/b7799b6e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list