Ubuntu-VN [Bỏ phiếu]Giữ hay gửi trả đĩa CD Ubuntu

Vu Do Quynh vu.do.quynh at auf.org
Tue Jun 29 08:37:29 BST 2010


Le 28/06/2010 16:06, Cua Dừa a écrit :
>  Chào mọi người, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn với những đĩa CD mà
> Shipit đã gửi, đó là gửi trả lại, hoặc là để Canonical trả thuế (262$
> + khoảng 40$ tiền lưu kho). Chúng ta cần cân nhắc là 300$ là một số
> tiền khá lớn, nếu tự ghi sẽ có thể ghi 3000 đĩa CD. Cuộc bỏ phiếu này
> sẽ diễn ra tới 12h trưa ngày 29-6, sau đó sẽ trả lời cho shipit.

Nếu Canonical đã đồng ý hỗ trợ tiền thuế hải quan thì đương nhiên là 
phải giữ và nhận các CD.

-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/
More information about the Ubuntu-VN mailing list