Ubuntu-VN [Bỏ phiếu]Giữ hay gửi trả đĩa CD Ubuntu

Lâm Huỳnh Trúc huynhtruclam at gmail.com
Mon Jun 28 13:48:45 BST 2010


+1 cho nhận đĩa.

Như đã hứa với bà con, mình phải có đĩa đễ cho mọi người. hơn nữa. đã về tới
VN thì chúng ta nên nhận.
lần tới rút kinh nghiệm hy vọng là suôn hơn lần này (sắp ra 10.10 tới nơi
các bác ơi)

Thanks and Best Regards
Lam, Huynh Truc (Mr)
mobile: 0905 00 1915
Hoya Lens Việt Nam
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20100628/23cb24a7/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list