Ubuntu-VN [Bỏ phiếu]Giữ hay gửi trả đĩa CD Ubuntu

Le Kien Truc afterlastangel at gmail.com
Mon Jun 28 10:39:14 BST 2010


Vấn đề ở chỗ họ sẽ không đưa tiền cho chúng ta trực tiếp để chép đĩa. Có lẽ
đã có một số nhầm lẫn trong đợt CD lần này dẫn đến việc tính thuế như vậy
(các loco team khác cũng có tình trang tương tự). Nếu thật sự họ có ý tốt về
vấn đề này thì chúng ta cũng nên nhận số đĩa đó. Nhưng sẽ cân nhắc hơn những
lần sau trước khi gửi yêu cầu đĩa. Nếu không nhận đĩa và làm thủ tục gửi trả
đĩa thì chính chúng ta phải trả phí lưu kho và phí vận chuyển.
1+ cho việc chấp nhận yêu cầu.

P/s: Phương cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ không liên lạc được bằng
điện thoại. (Tắt máy vào buổi tối?)

Vào 16:06 Ngày 28 tháng 6 năm 2010, Cua Dừa <coconutcrab at ubuntu-vn.org> đã
viết:

>  Chào mọi người, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn với những đĩa CD mà
> Shipit đã gửi, đó là gửi trả lại, hoặc là để Canonical trả thuế (262$
> + khoảng 40$ tiền lưu kho). Chúng ta cần cân nhắc là 300$ là một số
> tiền khá lớn, nếu tự ghi sẽ có thể ghi 3000 đĩa CD. Cuộc bỏ phiếu này
> sẽ diễn ra tới 12h trưa ngày 29-6, sau đó sẽ trả lời cho shipit.
> --
> Ubuntu-VN mailing list
> Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>-- 
OpenPGP key: D1495710
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20100628/f0bddbad/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list