Ubuntu-VN Họp về cách thức làm việc của Ubuntu-vn LoCo

Cua Dừa coconutcrab at ubuntu-vn.org
Tue Jun 1 05:03:57 BST 2010


Cháu quên chưa ghi nơi họp vì nghĩ mọi người đều rõ cả rồi, nơi họp là
kênh #ubuntu-vn trên IRC server irc.freenode.net

2010/5/31 Vũ Đỗ Quỳnh <vu.do.quynh at auf.org>:
> "Cua Dừa" <coconutcrab at ubuntu-vn.org> a écrit :
>
>> Chào mọi người, mới đây Ubuntu đã có hướng dẫn về cách thức hoạt động
>> của một LoCo ra sao tại:
>> https://wiki.ubuntu.com/LoCoCouncil/LoCoTeamsBestPracticesandGuidelines
>>
>> Do vậy chúng ta nên họp bàn để hoạt động một cách hiệu quả hơn, thời
>> gian họp sẽ là 9h tối thứ 5, ngày 2 tháng 6 năm 2010.
>
> Ngày 02/06 là thứ tư.
> Tối thứ 5 là 03/06 !
> Vậy họp ngày nào và nơi họp là ở đâu ?
>
>
> --
>
> Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique
>
>


More information about the Ubuntu-VN mailing list