Ubuntu-VN [Nhóm Tài Liệu] - Tiến độ và việc hoàn thành Beginner Guide

MrTux mrtux at ubuntu-vn.org
Sat Aug 21 17:27:45 BST 2010


Thông báo mới về tình hình Beginner Guide.
Hiện tại thì Video bản cài sử dụng giao diện Tiếng Anh sử dụng cài đặt chuẩn
bằng CD đã hoàn thành.
Đã Upload lên Youtube, và chúng ta sẽ thay thế luôn bằng hướng dẫn với Text.

P/S : Rất hoan nghênh bác Yang Ha Nguyen tham gia viết Beginner Guide cùng
mọi người thuộc nhóm tài liệu, bác tham khảo thêm về cái mục lục đã được tất
cả bàn bạc và đồng ý thực hiện ở đây :
http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=11008.
Chứ mấy ngày qua bác viết lung tung quá, loạn hết cả cấu trúc cũ của bọn em.
Mà đăng kí phần nào viết phần đó, chứ cứ sửa lung tung loạn hết format những
phần đã viết rồi.
Mỗi section đều có mục sửa riêng mà ?

Thân gửi,
MrTux

-- 
|   MrTux - Dương Tiến Thuận
|   K50TH2 Water Resources University
|   E-mail : mrtux.hdb at gmail.com
|   -------------------------------------------------------
|   Sống cho ĐAM MÊ !!!
|   -------------------------------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-vn/attachments/20100821/0dfdf954/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list