Ubuntu-VN Digest, Vol 7, Issue 6

MrTux Ubuntu-VN.Org mrtux.hdb at gmail.com
Mon Apr 27 12:45:28 BST 2009


Ghost không dùng được với các định dạng đĩa của Linux !!!
Bạn có thể dùng True Image.
Tuy nhiên nó chỉ thành công nếu bạn có 1 phân vùng root ( / ) còn nếu có
nhiều phân vùng với các mount point khác nhau thì không thành công !

On Mon, Apr 27, 2009 at 6:00 PM, <ubuntu-vn-request at lists.ubuntu.com> wrote:

> Send Ubuntu-VN mailing list submissions to
>    ubuntu-vn at lists.ubuntu.com
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>    https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>    ubuntu-vn-request at lists.ubuntu.com
>
> You can reach the person managing the list at
>    ubuntu-vn-owner at lists.ubuntu.com
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Ubuntu-VN digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Ubuntu ghost - how to (Quang Nguyen T)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Mon, 27 Apr 2009 10:44:07 +0700
> From: Quang Nguyen T <ntqlogixe at gmail.com>
> Subject: Ubuntu-VN Ubuntu ghost - how to
> To: ubuntu-vn at lists.ubuntu.com
> Message-ID:
>    <f2a8a42e0904262044l54d4eddaj2ca398511dafc1f at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Hi moi nguoi,
>
> Minh la newbie voi Ubuntu. Minh dang co thac mac lieu co the su dung ghost
> cho Ubuntu dc khong? Thi du minh setup 1 cai Ubuntu xong, gio muon ghost
> cai
> do lai thanh image va dem qua may khac de ghost y chang vay? Cac ban nao
> biet chi minh voi.
>
> --
> Thanks and regards,
> Quang Nguyen
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/private/ubuntu-vn/attachments/20090427/8060fd5c/attachment-0001.htm
>
> ------------------------------
>
> --
> Ubuntu-VN mailing list
> Ubuntu-VN at lists.ubuntu.com
> Ch&#7881;nh s&#7917;a c&agrave;i &#273;&#7863;t ho&#7863;c b&#7887;
> &#273;&#259;ng k&yacute; t&#7841;i:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-vn
>
>
> End of Ubuntu-VN Digest, Vol 7, Issue 6
> ***************************************
>-- 
|   MrTux - Dương Tiến Thuận
|   K50TH2 Water Resources University
|   E-mail : mrtux.hdb at gmail.com
|   Blog  : http://my.opera.com/mrtux-hdb
|   Website : http://mrtux.yurx.com
|
|   Slogan : Không có gì quý hơn ĐỘC LẬP - TỰ DO !!!
|         : ĐÀN BÀ LÀ THUỐC ĐỘC !!!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/mailman/private/ubuntu-vn/attachments/20090427/be7d299d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-VN mailing list