Stop all this!

antonio cioffi mrantoniocioffi at yahoo.se
Fri Sep 28 16:48:55 UTC 2007


Hi!

Can you please stop all these emails comin via Ubuntu.

Thanks!


Med vänliga hälsningar,
                          Antonio.
    
---------------------------------
Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-users/attachments/20070928/df896179/attachment.html>


More information about the ubuntu-users mailing list