New news from the land of the community council

Ben van Spanje bvanspanje at tele2.nl
Wed Jan 11 12:57:57 UTC 2006


Beste Dennis,
 Wanneer bevrijd je mij van de vloed e-mails? Je zou mijn account
verwijderen, maar het gaat maar door!

Groeten,

Ben van Spanje

More information about the ubuntu-users mailing list