[CY} Global Jam 2010

Mark Jones mark at welshdragon.headweb.co.uk
Fri Mar 5 22:55:41 GMT 2010


(English translation will follow)

Annwyl Aelodau!

Mae'n bron yr amser eto pan fydd y cymyned fyd-eang Ubuntu yn ddod at ei
gilydd ar gyfer Jam Byd-eang.
Y mae Jamiau Fyd-eang Ubuntu yn traddodiad blynyddol. Ac er fod y tîm wedi
bod yn anweithgar am gyfnod rwy'n ymwybodol bod angen i ni ddal i fyny â
llawer o'n cyfieithiadau, a gyda Jam byd-eang ar y ffordd y byddwn yn gallu
casglu adnoddau a chyflawni ein nod!

Ein nod ar gyfer y jam yw cwblhau o leiaf 2 set o gyfieithiadau pecyn.

Mae'r Jam Fyd-eang ar y 26ain - 28 Mawrth, 2010, a bydd ddigwyddiadau rhywle
yng Ngogledd Cymru ac o bosib yn Ne Cymru (cadw llygad ar y rhestr e-bostio
tîm Lleol Ubuntu Cymru), os oes modd bod yn bresennol naill ai y digwyddiad
yng Ngogledd Cymru, neu y digwyddiad yn Ne Cymru (dylai un mynd yn ei
flaen), neu gall fod ar-lein ar unrhyw adeg yn ystod y digwyddiad, llenwch y
ffurflen ar gael ar: http://tinyurl.com/ye8txmj

Diolch, a welwch chi cyn bo hir!

Mark Jones
Ubuntu Cyfieithwyr Cymru Cydlynydd.

More information about the ubuntu-translators mailing list