Vraagje

Redmar redmar at ubuntu-nl.org
Tue Dec 7 21:51:36 GMT 2010


Hi Jan, wrong list again I'm afraid. Could you repost this question to
the Dutch list? (ubuntu-l10n-nl at lists.ubuntu.com)

Thanks

Jan Mussche <jan.mussche at gmail.com>,  Mussche schreef op di 07-12-2010
om 21:19 [+0100]:
> Hallo,
> 
> Wat doe ik, of anderen hier, als ik meen een fout in de originele
> Engelse tekst te hebben gevonden?
> 
> Ik ben bezig met het pakket KmPlot en wel part 1.
> Hierin staat de tekst: 
> KmPlot is a powerful mathematical plotter KDE, capable of plotting
> multiple functions simultaneously and combining them into new
> functions.
> 
> Volgens mij moet dit zijn:
> KmPlot is a powerful mathematical plotter for KDE, capable of plotting
> multiple functions simultaneously and combining them into new
> functions.
> 
> Het woordje for staat in Synaptic ook in de kopregel van de
> beschrijving van het programma. In de verdere tekst staat het zoals
> hierboven is aangehaald.
> 
> Wordt zoiets doorgegeven aan de originele schrijvers of wordt er niets
> mee gedaan? Ervan uitgaand dat wat ik heb gezien juist is natuurlijk.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> With kind regards,
> 
> Mit freundlichen Grüssen,
> 
> 
> Jan Mussche
> 
> E-Mail: jan.mussche at gmail.com
> 
> 
> 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/attachments/20101207/396af692/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-translators mailing list