[உபுண்டு பயனர்]சிங்கப்பூர் உத்தமம் 2015 மாநாட்டில் - தமிழாவின் மொசில்லா பயர்பாக்ஸ் கண்காட்சிக் கூடம் இடம் பெறுகிறது!

அருண் குமார் - Arun Kumar thangam.arunx at gmail.com
Wed May 27 00:57:56 UTC 2015


வணக்கம்

*இதனால்* அனைவருக்கும் *தெரிவிப்பது* என்னவென்றால் எதிர்வரும் மே 30, 31
மற்றும் சூன் 1 2015 ஆகிய நாட்களில் சிங்கப்பூரில் நடைபெறும் உத்தமம்
மாநாட்டில் தமிழாவின் மொசில்லா தமிழ் குழுமம் கூடம் ஒன்றை அமைத்துப்
பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்க்கொள்ளவிருக்கிறது.

முக்கியமாக,
* மொசில்லா தமிழ் குழுமத்தின் திட்டங்களைப் பற்றிய அறிமுகம்
* ஆண்ட்ராய்டுக்கான பயர்பாக்ஸ் தமிழில் அறிமுகம்
* பயர்பாக்ஸ் கைப்பேசிகள்(Firefox OS Mobile Phones in Tamil) - தமிழ்
இடைமுகப்புடன் அறிமுகம்
* கட்டற்ற தமிழ் மென்பொருள் விநியோகம்(பயர்பாக்ஸ் உலாவி, லிப்ரேஓபிஸ்,
இ-கலப்பை மற்றும் உபுண்டு லினக்ஸ் வட்டுகள்) - கேட்பவர்களுக்கு நிறுவியும்
தரப்படும்

கூடுதலாக
* தமிழாவின் திட்டங்களைப் பற்றிய அறிமுகமும் - ஆள் சேர்த்தலும் :-)
* தமிழாக்கத்தில் பங்களிப்பது எப்படி ? -  வழிகாட்டல்
* கைப்பேசிகளுக்கான தமிழ் மென்பொருட்கள் - நிறுவித் தரப்படும்

உங்களின் கருத்துக்களைத் தெறிவித்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அத்தோடு இதற்கு ஆதரவு நல்கிய உத்தமத்திற்கும்(திரு மணியம்) மொசில்லா
அறக்கட்டளைக்கும் தமிழா குழுமத்தின் சார்பாக நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்
கொள்கிறேன்.


மொசில்லாவின் நிகழ்ச்சி:
https://reps.mozilla.org/e/tamil-internet-conference-2015-singapore/
திரண்டு வாரீர் ஆதரவு தாரீர்!
நன்றியுடன்

ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ
அன்புடன்
அருண்
நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்
http://thangamaniarun.wordpress.com
ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20150527/8e3202d9/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list