[உபுண்டு பயனர்]Fwd: [FTC] தமிழ் இலக்கணப்பிழைகளைக் காட்டும் பயர்பாக்ஸ் நீட்சி இப்போது கிடைப்பிலுள்ளது

திவாஜி agnihot3 at gmail.com
Thu Jun 4 08:15:49 UTC 2015


2015-06-03 12:13 GMT+05:30 அருண் குமார் - Arun Kumar <
thangam.arunx at gmail.com>:

> இது புதிய பதிப்பில் மட்டும் வேலைச் செய்யும்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால்
> உங்களால் பயன்படுத்த முடியவில்லை. வழு ஒன்றை உருவாக்கிப் பார்க்கிறேன்.


நன்றி!​


http://www.swaminathar.org/
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/ <http://aanmikamforyouth.blogspot.com/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20150604/bd226906/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list