[உபுண்டு பயனர்]கணியம் இதழுக்கு உதவி தேவை

Shrinivasan T tshrinivasan at gmail.com
Thu Jul 25 11:23:27 UTC 2013


நண்பர்களே

கணியம் இதழ் கடந்த ஓராண்டாக கட்டற்ற மென்பொருள் சார்ந்த கட்டுரைகளை
வெளியிட்டு வருகிறது.

இதன் தொடர்ந்த வளர்ச்சிக்கு உங்கள் உதவியும் தேவை.
கட்டற்ற மென்பொருள் தொடர்பான கட்டுரைகளை எழுதவோ மொழிபெயர்ப்போ
செய்யலாம்.

ஆர்வம் உள்ளோர் இங்கு பதில் தரலாம்.

https://pad.riseup.net/p/kaniyam

இந்த இணைப்பில் தமிழாக்கம் செய்ய வேண்டிய
ஆங்கில கட்டுரைகளின் இணைப்பை சேர்த்துள்ளேன்.

எதாவது கட்டுரையை தமிழாக்கம் செய்ய விரும்பினால்
உங்கள் பெயரை இணைப்பின் அருகில் எழுதவும்.

தமிழாக்கம் செய்த பின், editor at kaniyam.com க்கு அனுப்பவும்.

நன்றி

ஸ்ரீனி


-- 
Regards,
T.Shrinivasan


My Life with GNU/Linux : http://goinggnu.wordpress.com
Free E-Magazine on Free Open Source Software in Tamil : http://kaniyam.com

Get CollabNet Subversion Edge :     http://www.collab.net/svnedge


More information about the Ubuntu-tam mailing list