[உபுண்டு பயனர்]கணியம் இதழுக்கு உபுண்டு தொடர்பான கட்டுரைகள்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon May 28 14:57:08 UTC 2012


வணக்கம்,

கணியம் இதழ் பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள். தமிழில் கட்டற்ற மென்பொருள் பற்றிய விவரங்களை அளிக்க 
விழையும் முயற்சி. ஸ்ரீநி பொறுப்பாற்றி வருகிறார்.

அதற்கு உபுண்டு பற்றிய கட்டுரைகளை தொடர்களை எழுதி editor at kaniyam.com முகவரிக்கு 
அனுப்புங்கள். முன்வருவோர் இவ்விடத்தே தெரிவிக்கவும்.

--

ஆமாச்சுMore information about the Ubuntu-tam mailing list