[உபுண்டு பயனர்]நேற்றைய இணையரங்க கூட்டத்தின் நிமிடங்கள்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jun 23 02:14:58 UTC 2012


On Sunday 29 April 2012 08:37 PM, Barneedhar wrote:
>
> அடுத்த கூட்டத்தைப் பற்றிய தகவல்:
> நேரம்: 26 May 3PM (GMT +5.30)
> இடம்: #ubuntu-tam in irc.freenode.net <http://irc.freenode.net>
> பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்:

பரணி,

இன்று கூட்டம் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும்.

அடுத்த வாரம் மேற்கொள்ளலாமா? செயற்திட்டம் பற்றிய விவாதங்களை மேற்கொள்ளலாம்.

மாலை 4:30 மணி இந்திய நேரம்?

--

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20120623/0eed3f38/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list