[உபுண்டு பயனர்]உபுண்டுவில் சந்தேகம்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jun 23 02:09:53 UTC 2012


உபுண்டு தமிழ் குழும மடலாடற் குழுவில் சேர்ந்து கேளுங்கள்!

https://lists.ubuntu.com/mailman/admindb/ubuntu-tam

--

ஆமாச்சு


On Friday 22 June 2012 09:04 PM, Vigneshkunjithapadam Nagarajan wrote:
>
> வணக்கம் கணியம்,
>
>    என்னுடைய கணினியில்
>
> # intel core 2 duo processor
> #windows 7and ubuntu 12.04(dual boot) உள்ளது...........
>
> உபுண்டு logon screen பார்க்க மற்றும் படிக்க இயலாத அளவுக்கு பிலிக்கர் (flicker) 
> ஆகின்றது.....
>
> இதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும்...........
>
>
>
>
>
> நன்றியுடன்,
> நா.விக்னேஷ்
>
More information about the Ubuntu-tam mailing list