[உபுண்டு பயனர்][MinTamil] Re: உபுண்டு - விண்டோஸ் 7 பிரச்சனை

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் ramadasan at amachu.net
Tue Mar 8 18:03:58 UTC 2011


On Mon, 2011-03-07 at 21:42 -0800, கா. சேது | K. Sethu wrote:
> 
> அவருக்கு முனையம் வழியாக ஆணைகள் உள்ளிட பட்டறிவு இல்லாதலால் தாங்களாவது
> அல்லது சென்னையில் உள்ள வேறு நண்பர் யாரவது அவருடன் தொடர்பு கொண்டு
> அவருக்கு உதவும் படி கேட்டுகொள்கிறேன்.
> 
> அவரது நண்பர்
> சுட்டியுள்ள http://www.ubuntugeek.com/how-to-restore-grub-boot-loader-after-installing-windows.html//  தளத்தில் உள்ளவாறு நிகழ்வட்டு இயக்கத்தில் mount செய்ய  வேண்டிய வகிர்வுகளைக் (root வகிர்வு மற்றும் boot தனி வகிர்வானால் அதையும்) கண்டறிந்து mount செய்து முதலில் MBR க்கு GRUB-2 ஐ நிறுவி பின் அக் கையேட்டில் குறிப்பிட்டவாறு மேலதிக mount களைச் செய்து chroot செய்து update-grub ஆணை கொடுப்பதன் வழியாக grub.cfg மேம்படும். (கடைசியாகத்தான் Windows 7 நிறுவி உள்ளதால் இந்த  chroot சூழலில் update-grub செய்கை இன்றியமையாதது ). 

மடிக்கணினி வைத்திருந்தால் எடுத்துக் கொண்டு நாள் பொழுதில் எங்கள்
அலுவலகத்திற்கு வருமாறு தெரிவிக்கவும். உதவ நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள்.


> ஆமாச்சு, லினக்சுகளில் முனையம் வழியாக ஆணைகள் இட்டு அமைவடிவாக்கங்கள்
> ஆக்கல், திருத்தல் போன்ற பணிகளை புதுப் பயனர்கள் கற்று தன்னம்பிக்கையுடன்
> செயலாக்க கையேடுகள், வழிகாட்டிகள் ஆக்கப்பட வேண்டும். அல்லது இத்தகைய
> இடர்களுக்கு முகம் கொடுப்போருக்கு விண்டோவிலே இலகுவான வரைகலை இடைமுகப்பு
> வழியாக மாற்றங்கள் செய்யக்கூடிய பயன்பாடுகளை உருவாக்க வேண்டும். 

இவையெல்லாம் நினைவில் உள்ளன.

இத்தகைய பணிகளிலிருந்து தற்போது எடுத்துக்கொண்டுள்ள ஓய்வு இன்னும் சில வார
காலம் தொடரும். பின்னர் மறுபடியும் இணைந்து மேற்கொள்வதற்கான பணிகளை
மேற்கொள்வேன்.

நன்றி.

-- 
--

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்,

எண்ணங்கள் செய்கைக ளெல்லாம் - இங்கு
யாவர்க்கும் ஒன்றெனல் காணீர்


More information about the Ubuntu-tam mailing list