[உபுண்டு பயனர்][MinTamil] Re: உபுண்டு - விண்டோஸ் 7 பிரச்சனை

விக்னேஷ் நந்த குமார் (Vignesh Nandha Kumar) viky.nandha at gmail.com
Tue Mar 8 06:25:10 UTC 2011


வணக்கம்,

2011/3/8 கா. சேது | K. Sethu <skhome at gmail.com>

>
> ஆமாச்சு, லினக்சுகளில் முனையம் வழியாக ஆணைகள் இட்டு அமைவடிவாக்கங்கள் ஆக்கல்,
> திருத்தல் போன்ற பணிகளை புதுப் பயனர்கள் கற்று தன்னம்பிக்கையுடன் செயலாக்க
> கையேடுகள், வழிகாட்டிகள் ஆக்கப்பட வேண்டும். அல்லது இத்தகைய இடர்களுக்கு முகம்
> கொடுப்போருக்கு விண்டோவிலே இலகுவான வரைகலை இடைமுகப்பு வழியாக மாற்றங்கள்
> செய்யக்கூடிய பயன்பாடுகளை உருவாக்க வேண்டும்.
>

இத்தகைய மென்பொருட்கள் ஏற்கனவே சில இருப்பதாக அறிகிறேன்.

* StartUp-Manager - உபுண்டு repo-விலேயே உள்ளது.
* GrubConf - http://grubconf.sourceforge.net/
* QGRUBEditor -
http://qt-apps.org/content/show.php/QGRUBEditor?content=60391

எனினும் இவற்றை நான் பயன்படுத்தியதில்லை. பயன்படுத்திய அனுபவம் உள்ளவர்கள்
இதுபற்றி மேலும் விளக்கலாம்.

-- 
நன்றிகளுடன்,
விக்னேஷ்.
http://krvignesh.wordpress.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20110308/5bcf317b/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list