[உபுண்டு பயனர்]கட்டற்ற தமிழ்க் கணிமை கூடுதல்

amachu amachu at ubuntu.com
Fri May 14 01:08:16 BST 2010


வணக்கம்

இம்மாதத்திற்கான கட்டற்ற தமிழ்க் கணிமைக்கான கூடுதல் NRCFOSS, AU-KBC
Research Centre, MIT Campus, குரோம்பேட்டை, சென்னையில் நாளை 15/05/2010
அன்று நடைபெற உள்ளது.

நேரம்: மாலை மூன்று மணி தொடங்கி

நிகழ்ச்சிக்கான
தொடுப்பு: http://kanimozhi.info/Kattatra_Thamizh_Kanimai_Pakirnthuraiyadal/15-05-2010

தாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருப்பின் மேற்கண்ட பக்கத்தில்
பதியவும். மாறாக எமக்கும் தனிப்பட்டு மடல் எழுதலாம்.

--

ஆமாச்சு
More information about the Ubuntu-tam mailing list