[உபுண்டு பயனர்]orkut - vadivelu kaniappan orkut இல் சேர விரும்புகிறார்!

vadivelu kaniappan 9896381927611276264 at mail.orkut.com
Tue Mar 9 02:02:16 GMT 2010


vadivelu kaniappan நீங்கள் orkut இல் சேர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்.

இப்போதே சேர்க!
http://www.orkut.co.in/Join.aspx?id=4B9549B76EEF2D14&mt=22

  * * *

orkut இல் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்:
  - ஸ்கிராப்கள் மற்றும் உடனடி செய்தியிடல் ஆகியவற்றின் மூலம் உங்கள்  
நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் இணைந்திருங்கள்
  - நண்பர்களின் நண்பர்கள் மற்றும் சமூகங்கள் மூலமாக புதிய நபர்களை கண்டறிக
  - உங்கள் வீடியோக்கள், படங்கள் மற்றும் பிடித்தவை அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில்  
பகிர்ந்து கொள்க

உதவி மையம்: http://help.orkut.com/support/
* * *

இன்பாக்ஸ் நிரம்பி வழிகிறதா? இங்கு சென்று, அனைத்து orkut பயனர்களும்  
உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதைத் தடுங்கள்:  
http://www.orkut.co.in/Block.aspx?mt=22


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20100309/1ed514ac/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list