[உபுண்டு பயனர்]இணைய கூட்டம்

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Fri Mar 5 14:23:04 GMT 2010


தோழர்களே,
		வணக்கம்!, மார்ச் மாதத்தின் முதல் கூட்டம் 206.03.2010 அன்று மாலை 3
மணி முதல் 4 மணி வரை irc.freenode.net எனும் கூடத்தில் #ubuntu-tam எனும்
அறையில் நடைபெற உள்ளது. இக்கூட்டத்தில் அனைவரும் தவறாது கலந்துகொள்ளவும்.
மேலும் இக்கூட்டத்தில் உரையாடவோ அல்லது விவாதிக்கவோ விரும்புபவர்கள் கீழே
சுட்டியுள்ள பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு பின்னர் பேசலாம். மேலும் கூட்டம்
பற்றிய புதிய தகவல்களையும் இங்கே காணலாம்.

http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_06_03_2010

முந்தைய கூட்ட நிகழ்வுகள் மற்றும் பதிவுகளை இங்கே காணலாம்.

http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_20_02_2010

பத்மநாதன்-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"


More information about the Ubuntu-tam mailing list