[உபுண்டு பயனர்]தகடூர் ஆங்கிலத்தில் ?

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Mon Jun 28 07:41:39 BST 2010


வணக்கம்,

தகடூர் - என்ற இடப்பெயருக்கு சரியான ஆங்கில வார்த்தை என்ன?

Thagadoor ?
Tagadur ?

உங்களின் கருத்திக்களை தெறியப்படுத்தவும்.

-- 
அன்புடன்
அருண்
|| நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம் ||
------------------------------
http://ubuntu-tam.org
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20100628/d3a0a5ab/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list