[உபுண்டு பயனர்]காஞ்சியில் நாளை உபுண்டு லூசிட் லின்க்ஸ வெளியீடு..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jun 5 15:33:07 BST 2010


வணக்கம் 

காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவுடன் இணைந்து நாளை லூசிட் லின்க்ஸ் வெளியீட்டு விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விவரங்களுக்கு: http://kanchilug.wordpress.com/2010/06/04/schedule-for-
ubuntu-10-04lts-release-party/

கலந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list