[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர உரையாடல்

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Fri May 8 06:06:47 BST 2009


எல்லோருக்கும் வணக்கம். உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் சார்பில் irc.freenode.in எனும்
கூடத்தில் #ubutnu-tam எனும் அறையில் ஞாயிறுதோறும் மாலை 4 மணி முதல் 5 மணிவரை
கூட்டமும் கலந்துரையாடலும் நடந்து வருவது அனைவரும் அறிந்ததே. வரும் வாரம்
உபுண்டு மொழியாக்கப்பட்டறை, 'ஜாண்டி' வெளியீடு, பயனர் பார்வையில்-துவக்க
கையேடு, தமிழகம் முழுவதும் கொண்டுசெல்லுதல் பற்றிய கருத்துக்கள் மற்றும்
லாஞ்ச்பேடு முலம் தமிழாக்கம் பற்றிய குறிப்புகள் பற்றி
விவாதிக்கப்படுகிறது. எல்லோரும்
தவறாது கலந்துகொள்ளவும்.


 பத்மநாதன்


-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090508/c1d71e52/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list