[உபுண்டு பயனர்]Ubuntu-tam Digest, Vol 29, Issue 22

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Mon Mar 30 17:58:25 BST 2009


இது போன்ற மடல்களை பயனர்கள் தங்களுக்கு வரும் அழைப்புகளை(invitaions from
different social network) தங்கள் விலாசபுத்தகத்தில் அனைவருக்கும் அழைப்புகளை
அனுப்புவதால் ஏற்படும் சிக்கல்.

இது களைய வேண்டுமானால் அனைவரும் , அழைப்புகளை இது பொன்ற மடலாடற் குழுக்குளுக்கு
அனுப்பாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுகிறேன்.2009/3/30 arulmozhi <ranadi123 at gmail.com>

> அடிக்கடி இது மாதிரி வருது யாருன்னு தெரியலெ இதை தவிர்த்தால் நலம்
>
>
> balaji wrote:
>
> What is this?
> Yaari team? Sorry. Not heard of it before.
> I am not aware of this.
> ksbalaji
>
> On Mon, 30 Mar 2009 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
> >Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> >   ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> >
> >To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> >   https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> >   ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
> >
> >You can reach the person managing the list at
> >   ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
> >
> >When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> >than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
> >Today's Topics:
> >
> >  1. [??????? ?????]   Reminder: Please Respond to Sivakumar's
> >   Invitation (Sivakumar R J)
> >Sivakumar R J wants you to join Yaari!
> >
> >Is Sivakumar your friend?
> >
> ><a href=
> "http://yaari.com/?controller=user&action=mailregister&friend=1&sign=YaariKSY673GRH979ODR660EIZ599"<http://yaari.com/?controller=user&action=mailregister&friend=1&sign=YaariKSY673GRH979ODR660EIZ599>>Yes,
> Sivakumar is my friend!</a> <a href=
> "http://yaari.com/?controller=user&action=mailregister&friend=0&sign=YaariKSY673GRH979ODR660EIZ599"<http://yaari.com/?controller=user&action=mailregister&friend=0&sign=YaariKSY673GRH979ODR660EIZ599>>No,
> Sivakumar isn't my friend.</a>
> >
> >Please respond or Sivakumar may think you said no :(
> >
> >Thanks,
> >The Yaari Team
> >____
> >If you prefer not to receive this email tell us <a href=
> "http://yaari.com/?controller=absn&action=addoptout&email=ubuntu-tam@lists.ubuntu.com"<http://yaari.com/?controller=absn&action=addoptout&email=ubuntu-tam@lists.ubuntu.com>>here</a>.
> If you have any concerns
> >regarding the content of this message, please email abuse at yaari.com.
> >Yaari LLC, 358 Angier Ave, Atlanta, GA 30312
> >
> >
> >YaariKSY673GRH979ODR660EIZ599
> >
> >--
> >Ubuntu-tam mailing list
> >Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> >Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348
> ksbalaji
>
>
>
> <http://sigads.rediff.com/RealMedia/ads/click_nx.ads/www.rediffmail.com/signatureline.htm@Middle?>
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
அன்புடன்
அருண்
------------------------------
http://ubuntu-tam.org
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090330/c7ee7593/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list