[உபுண்டு பயனர்]tamil fonts - yahoo.com

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Sun Mar 22 16:23:37 GMT 2009


என்னால் படிக்க முடிகிறது

On 3/22/09, srinivasan krishnamoorthy <krishna_vasu1954 at yahoo.com> wrote:
> படிக்க முடிகிறது.
>
>
> அன்புடன்
> கிருஷ்ணமூர்த்தி
>
> Krishnamoorthy S.
>
> inviting you to visit the wonderful pages
> http://searchforlight.org
>
>
>
> --- On Sun, 3/22/09, balaji k s <ks_balaji11 at yahoo.com> wrote:
>
> From: balaji k s <ks_balaji11 at yahoo.com>
> Subject: [உபுண்டு பயனர்] tamil fonts - yahoo.com
> To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Date: Sunday, March 22, 2009, 8:36 PM
>
>
> தங்கமணி அவர்களே!
> தங்களால் இந்த எழுத்துக்களைப் படிக்கமுடிகிறதா?
>
> பாலாஜி.
>
> Dear Arun Thangamani!
> Are you able to read the above tamil fonts?
> This I write from yahoo.com
> ksbalaji.
>
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
>
>


-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"


More information about the Ubuntu-tam mailing list