[உபுண்டு பயனர்]IRC client -Ubuntu-tam Digest, Vol 29, Issue 15

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Mar 22 01:49:14 GMT 2009


எந்த க்ளையன்ட் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பது விஷயமல்ல. சௌகரியம் போல செய்யலாம்.
நான் என் பயர்பாக்ஸில் சாட்ஜில்லா நீட்சியை பயன்படுத்துகிறேன்.
செய்ய வேண்டியது எல்லாம் கொடுத்த முகவரியை ஒரு சாளர முகவரியாக உள்ளிடுவதுதான்.
தி.வா

2009/3/22 balaji <ksbalaji11 at rediffmail.com>

>  Dear Ubuntu User friends,
>
> People here are discussing methods of IRC via a browser.
>
>

-- 
My blogs: [all in Tamil]
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/ photo blog now with english text too!
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090322/e6f50561/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list