[உபுண்டு பயனர்] IRC client -Ubuntu-tam Digest, Vol 29, Issue 15

balaji ksbalaji11 at rediffmail.com
Sun Mar 22 01:04:21 GMT 2009


Dear Ubuntu User friends,

People here are discussing methods of IRC via a browser.

Would it not be better to use Xchat (or any other chat) client easily found in panel>applications>internet>xchat for connecting to ubuntu-tam channel in freenode server? I also see that xchat is preconfigured to connect to freenode server initially for all users.

Is there any hitch in conversing in Tamil using Xchat?

Please clarify.

Regards,
ksbalaji.
PS: I am forced to use English unfortunately because my Tamil fonts are not readable by other users.  I heartily welcome replies in Tamil.


On Sat, 21 Mar 2009 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
>Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> 	ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
>To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
>You can reach the person managing the list at
> 	ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
>When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>Today's Topics:
>
>    1. Re: [??????? ?????][???????_?????]????????????????? ????????
>       (??????? ?????)
>இரவி,
>
>இந்த முகவரியை http://www.mibbit.com/chat/  இணைய உலாவியில் திறந்து கிழ்க்கண்ட
>தகவல்களை கொடுத்து ஐஆர்சி இல் இணையலாம்,
>
>IRC: Freenode
>NicName : Ravi
>Channel : #ubuntu-tam
>
>மாதிறி திரைக்காட்சி ஒன்றையும் இணைத்துள்ளேன்.
>
>2009/3/20 Ravi <rjagathe at gmail.com>
>
> > à®
ய்.ஆர்.சி கூடத்திற்கு செல்வது எப்படி?freenode இணையதளத்தில் à®
தற்கான
> > வழி எதுவும் தெளிவாக இல்லை.
> > ஜெ.இரவிச்சந்திரன்
> >
> >
> >
> >
> >
> > 2009/3/20 பத்மநாதன் <indianathann at gmail.com>:
> > > தோழர்களே,
> > >
> > > வரும் ஞாயிறன்று மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை freenode.net எனும் ஐ.ஆர்.சி
> > > கூடத்தில், #ubuntu-tam à®
றையில் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இக்கூட்டத்தில்
> > குனோம்
> > > மற்றும் கே.டீ.ஈ பணிசூழலில் தமிழ் மொழியாக்க நிலவரங்கள், கலைச்சொற்கள்
> > > பொதுமைப்படுத்துதல், à®
டிக்கடி பயன்படுத்தும் கணினி சொற்கள் தமிழ்
> > மொழியாக்கம்,
> > > லினக்ஸ் à®
டிக்கடி பயன்பாடுகளில் தமிழ் கலைச்சொற்கள் மற்றும் பலவற்றைப்பற்றி
> > > கலந்துரையாடலாம். இக்கூட்டத்தில் à®
னைவரும் தவறாதுகலந்துகொள்ளுங்கள்.
> > >
> > > பத்மநாதன்,
> > >
> > > பொள்ளாச்சி.
> > >
> > > --
> > >
> > > Padhu,
> > > Pollachi.
> > >
> > >
> > > Knowledge is power !
> > >
> > > "Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
> > >
> > > --
> > > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> > >
> > >
> >
>
>
>
>--
>à®
ன்புடன்
>à®
ருண்
>------------------------------
>http://ubuntu-tam.org
>http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
>http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
>------------------------------
>--
>Ubuntu-tam mailing list
>Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam


Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348 
ksbalaji
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090322/055ec77b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list