[உபுண்டு பயனர்]கடந்த வார கூட்டம்

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Mon Jun 29 17:04:20 BST 2009


தோழர்களே,
                     மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு நடைபெற்ற கூட்டத்தில்
உபுண்டு துவக்க கையேடு தமிழில் எழுதிமுடிக்க ஆகஸ்டு 2 வது வாரம்
வரையறுக்கப்பட்டது. மேலும் தனித்துவமான குரு/பெறு வட்டுகள் ஒருவாரத்தில்
கனகராஜால் முடிக்கப்பட்டுவிடும். மேலும் தேர்தெடுத்த தலைப்புகளை விரைவில்
தமிழில் எழுதி லாஞ்ச் பேடில் பதிவேற்றம் செய்யவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
மேலும் புத்தக வடிவைப்புக்கு அமாசு சில அடிப்படை ஏற்பாடுகளை
செய்திருக்கிறார். வரும் வாரம் ஞாயிறன்று மேலும் விவாதிக்கப்படும்.

ந.பத்மநாதன்
-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"


More information about the Ubuntu-tam mailing list