[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர உரையாடல்

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Sat Jun 27 08:51:59 BST 2009


தோழர்களே,
          மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு வரும் ஞாயிறு மாலை 4 மணி முதல்
5 மணி வரை freenode.net எனும் கூடத்தில் #ubuntu-tam எனும் அறையில் கூட்டம்
நடைபெற உள்ளது. இககூட்டத்தில் உபுண்டு பயனர் துவக்க கையேடு தமிழாக்க நிலவரம்,
புத்தக வெளியீடு, எழுத்துரு பயற்சி பட்டறை, மற்றும் பலவற்றை பற்றி
விவாதிக்கப்படும். அனைவரும் தவறாது கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

நன்றி

பத்மநாதன்

-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090627/3fe5e991/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list