[உபுண்டு பயனர்]Tamil Language - Few questions

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Tue Dec 22 17:11:35 GMT 2009


On Mon, 2009-12-14 at 12:54 +0530, Yogesh wrote:
> எனக்கு தமிழ் ஓரளவிற்கு எழுதத்தெரியும் .. உபுண்டு லினக்ஸ் ஐ தான்
> பயன்படுத்துகிறேன் .. ஆதலால் சிறு சிறு திருத்தங்களையும் ஒரு சில
> வழிகாட்டிகளையும் (guide / how-tos) என்னால் தர இயலும்.  எவ்வகையான உதவி
> மிகவும் தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லமுடியுமா? அதற்கு ஏற்றாற்போல் என்னால்
> உதவி புரிய முடியுமா என்று பார்கிறேன்..

தங்களுக்கு விக்கியில் எழுதும் பழக்கம் இருக்கிறதா? தாங்கள் தொடர்ச்சியாக
இணைய வசதி கிட்டக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறீர்களா?

இல்லைன்னா கவலை வேண்டாம் ;-) நாம் அதற்கேற்றாற் போல திட்டமிடணும்,
அதுக்குத் தான்.

நாம் முன்னர் கூட்டு முயற்சியில் கையேடு இயற்று முற்பட்ட போது இவையே
பங்களிப்போரிடையே நிலவிய முக்கியமான இடராக இருந்தன.

பங்களிப்புகள் பற்றிய வினாக்களையும் விவாதங்களையும்
நாம் http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam மடலாடற் குழுவில்
மேற்கொள்ளுதல் நல்லது.

இம்மடலாடற் குழுவை உபுண்டு பயன்பாடு தொடர்புடைய சந்தேகங்களுக்கும்
விளக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

--

ஆமாச்சு
More information about the Ubuntu-tam mailing list