[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர இணையரங்க உரையாடல்

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Sat Dec 5 09:47:40 GMT 2009


ok

2009/12/5 ஆமாச்சு|amachu <amachu at ubuntu.com>

> On Sun, 2009-11-29 at 19:27 +0530, ramadasan wrote:
> > அடுத்தக் கூடுதல் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி.
> > http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_06_12_2009
>
> நாளைய இணையரங்க உரையாடலுக்கான நினைவுணர்த்தும் மடல்..
>
> --
>
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091205/a7269232/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list