[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர இணையரங்க உரையாடல்

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sat Dec 5 02:47:49 GMT 2009


On Sun, 2009-11-29 at 19:27 +0530, ramadasan wrote:
> அடுத்தக் கூடுதல் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி.
> http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_06_12_2009

நாளைய இணையரங்க உரையாடலுக்கான நினைவுணர்த்தும் மடல்..

--

ஆமாச்சுMore information about the Ubuntu-tam mailing list