[உபுண்டு பயனர்]celebrated ubuntu 9.10 release party in kanchipuram, successfully

ramadasan amachu at ubuntu.com
Wed Dec 2 03:04:53 GMT 2009


On Tue, 2009-12-01 at 22:01 +0530, Arulalan T wrote:


> காஞ்சி பயனர் குழுமம் , உபுண்டு வெளியீட்டு விழாவை சிறப்பாக நடத்தினோம் .
> இணைப்பை வாசிக்கவும் .

வாழ்த்துக்களை அருளாளன். சிறப்பாக காரியம் செஞ்சிருக்கீங்க.. தொடர்வோம்
நமது பணியை!

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list