[உபுண்டு பயனர்]ஜஆர்சி - தமிழக உபுண்டு பயனர் குழு வராந்திர கூட்டம்

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Sat Aug 15 20:12:49 BST 2009


வணக்கம்,

இன்று மாலை 4-5 மணியில் பயனர் கூட்டம் irc.freenode.net என்ற இணைய முகவரியில்
#ubuntu-tam அறையில்  நடக்கவிருக்கிறது. இதில் அனைவரும் பங்கு கொண்டு தங்கள்
கருத்துக்களை பரிமாற்றிக் கொள்ளுமாறு உபுண்டு தமிழ் குழுமம் சார்பாக
கெட்டுக்கொள்கிறேன்.


-- 
அன்புடன்
அருண்
------------------------------
http://ubuntu-tam.org
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090816/1840e447/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list