[உபுண்டு பயனர்]உபுண்டு துவக்க கையேடு

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Sat Apr 18 09:14:58 BST 2009


*உபுண்டு துவக்க கையேடு*

*பொருளடக்கம்*

*தலைப்புகள் **மொத்த பக்கங்கள்*

  1.

  லினக்ஸ் அறிமுகம் 5


  1.

  கட்டற்ற மென்பொருள் - 2
  2.

  குனு/லினிக்ஸ் 1
  3.

  உபுண்டு 2  1.

  உபுண்டு நிறுவல் 10
  1.

   தனித்து 5
   2.

   விண்டோஸ் உடன் இணைந்து 3
   3.

   விண்டோஸினுள் 2

  2.

  உபுண்டு மேசை 10
  1.

   அறிமுகம் (Task bar, Login & Logout,

   Language selection, Date& time setting etc) 4
   2.

   மேசை அலங்காரம் (Screen saver, wallpaper,

     Screen Effects and etc) 3
     3.

   அடைவுகளும் கோப்புகளும் 3  1.

  அலுவலகப்பயன்பாடுகள் 15
  1.

   ஓபன் ஆபீஸ் 12
   2.

   ஜி-எடிட் உரை திருத்தி 2
   3.

   டாம்பாய் குறிப்புகள் 1  1.

  இணையம் 10
  1.

   பயர்பாக்ஸ் உலாவியும் இணைப்புகளும் 5
   2.

   பிட்கின் அரட்டை 2
   3.

   எவலூஷன் மின் அஞ்சல் 2
   4.

   எகிகாவில் படத்துடன் கதைக்க 1
   5.

   பிட்டொரன்ட் கிளைன்டு 1  1.

  ஒலியும் ஒளியும் 10
  1.

   ரிதம்பாக்ஸில் பாடல்கள் 2
   2.

   திரைப்பட இயக்கி 2
   3.

   அடாசிடி ஒலி திருத்தி 4
   4.

   குறு/பெரு வட்டுகள் எழுத பிரசேரோ 2  1.

  வரைகலை 8
  1.

   ஜிம்ப் 7
   2.

   எக்சேன் நகலாக்கம் 1  1.

  அடிப்படை மேலாண்மை 15
  1.

   பயனர் கணக்குகள் 2
   2.

   அச்சிடுதல், கோப்புகளை பகிர்தல் 5
   3.

   இணையக்கணக்கை துவக்குதல் 3
   4.

   பொதிகள் பராமரிப்பு 3
   5.

   முனையம் 2  1.

  பிற தகவல்கள் 10
  1.

   விண்டோஸ் இணை பயன்பாடுகள் 3
   2.

   பிரபல பயன்பாடுகள் (Skype,

   ThunderbirdChatzilla, Gget and etc) 5
   3.

   பயனர் மற்றும் குழுக்கள் 1
   4.

   உதவிக்கு 1

    2.

  கலைசொற்கள் 7


 --

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090418/73896931/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list