[உபுண்டு பயனர்][Bulk] Ubuntu-tam Digest, Vol 30, Issue 1

Ravi rjagathe at gmail.com
Sat Apr 4 17:28:25 BST 2009


எனக்கும்தான் அப்படி தெரிகிறது.இந்த பிரச்சினையைப் பற்றி ஏற்கனவே
சிந்தித்திருக்கிறோமே?

On 04/04/2009, arulmozhi <ram2_in at yahoo.co.in> wrote:
> இந்த மடலில் கேள்வி குறிகளாக உள்ளதே
> ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote:
>> Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
>> 	ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>>
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> 	ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>>
>> You can reach the person managing the list at
>> 	ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>>
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>>
>>
>> Today's Topics:
>>
>>  1. [??????? ?????]???????? ???????? (?????????)
>>  2. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
>>  3. Re: [??????? ?????]???????? ???????? (Tirumurti Vasudevan)
>>
>>
>> ----------------------------------------------------------------------
>>
>> Message: 1
>> Date: Sat, 4 Apr 2009 10:51:14 +0100
>> From: ????????? <indianathann at gmail.com>
>> Subject: [??????? ?????]???????? ????????
>> To: ubuntu-tam <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>, 	ubuntu-l10n-tam
>> 	<ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID:
>> 	<e43212340904040251q2cb8e168p841387f8238d1413 at mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>
>> ????????,
>>
>> ????? ????????? ???????? ??????????? ?????, ?????, ???????, ??????, ?????,
>> ????????????, ??????? ??????? ????????? ??????? ??????????????.
>> ??????????????
>> ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????????? ????
>> ????????????????
>> ????? ?????? ?????? ????? ????????????. ?????? ????????? ????????
>> ????????????? ??? ????? ??????????? ???????? ??? ???????
>> ??????????????????
>> ????????????. ???? ????????? ???? ???? ????????????? ????????????????.
>>
>>
>> http://santhoshtr.livejournal.com/16339.html
>>
>>
>> ???????????????????????? ????? ?????????? ???????????? ?????????
>> ?????????????????. ??????????????? ???? ??????? ????????????? ???????????
>> ????????? ????? ??????? amachu at amachu.net ???? ??????????
>> ????????????????.
>>
>>
>> ?????? ??????????? ????? ???????? '??????' ???????? ?????????
>> ?????????????????. ???? ???? ???? ????????????? ???????.
>>
>>
>> http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/03/29/%23ubuntu-tam.html
>>
>>
>> ?????????.
>>
>>
>>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>


-- 
ஜெ.இரவிச்சந்திரன்More information about the Ubuntu-tam mailing list