[உபுண்டு பயனர்] [Bulk] Ubuntu-tam Digest, Vol 30, Issue 1

arulmozhi ram2_in at yahoo.co.in
Sat Apr 4 16:29:20 BST 2009


இந்த மடலில் கேள்வி குறிகளாக உள்ளதே
ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote:
> Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> 	ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
> You can reach the person managing the list at
> 	ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. [??????? ?????]???????? ???????? (?????????)
>  2. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
>  3. Re: [??????? ?????]???????? ???????? (Tirumurti Vasudevan)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Sat, 4 Apr 2009 10:51:14 +0100
> From: ????????? <indianathann at gmail.com>
> Subject: [??????? ?????]???????? ????????
> To: ubuntu-tam <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>, 	ubuntu-l10n-tam
> 	<ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com>
> Message-ID:
> 	<e43212340904040251q2cb8e168p841387f8238d1413 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> ????????,
>
> ????? ????????? ???????? ??????????? ?????, ?????, ???????, ??????, ?????,
> ????????????, ??????? ??????? ????????? ??????? ??????????????. ??????????????
> ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????????? ???? ????????????????
> ????? ?????? ?????? ????? ????????????. ?????? ????????? ????????
> ????????????? ??? ????? ??????????? ???????? ??? ??????? ??????????????????
> ????????????. ???? ????????? ???? ???? ????????????? ????????????????.
>
>
> http://santhoshtr.livejournal.com/16339.html
>
>
> ???????????????????????? ????? ?????????? ???????????? ?????????
> ?????????????????. ??????????????? ???? ??????? ????????????? ???????????
> ????????? ????? ??????? amachu at amachu.net ???? ?????????? ????????????????.
>
>
> ?????? ??????????? ????? ???????? '??????' ???????? ?????????
> ?????????????????. ???? ???? ???? ????????????? ???????.
>
>
> http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/03/29/%23ubuntu-tam.html
>
>
> ?????????.
>
>
>  
More information about the Ubuntu-tam mailing list