[உபுண்டு தமிழகம்]கட்டற்ற மென்பொருள் - புத்தக வெளியீடு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Sep 24 02:24:43 BST 2008


2008/9/21 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

> விவரங்களை விரிவாக பின்னர் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

http://kanimozhi.org.in/kanimozhi/?p=91

--
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080924/c3f728f3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list